CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CNTT CỐT LÕI (iCore Solutions)

Địa chỉ: 465/29 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 028 3601 9941
Fax: 028-3588 0200
Email: info@icore.com.vn

Top Panel

network

hatangmangiCore cung cấp các giải pháp hạ tầng mạng theo hướng mở để đảm bảo cho các doanh nghiệp có được một hệ thống mạng hoàn hảo – và có khả năng phát triển mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.

iCore có thể thực hiện các giải pháp kết nối nhiều điểm khác nhau và với các nhân viên làm việc từ xa một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Chúng tôi có kinh nghiệm thiết kế triển khai hệ thống hạ tầng mạng từ thiết kế ban đầu đến cấu hình và quản trị hệ thống. Mỗi hệ thống này đều được thực hiện theo đặc thù từng doanh, linh hoạt, an toàn và hiệu năng cao.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CNTT CỐT LÕI (iCore Solutions)
Địa chỉ: 465/29 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 028 7109 7775
Email: info@icore.com.vn
Support Center: support@icore.com.vn (Giành riêng cho khách hàng của iCore)