CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CNTT CỐT LÕI (iCore Solutions)

Địa chỉ: 465/29 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 028 3601 9941
Fax: 028-3588 0200
Email: info@icore.com.vn

Top Panel

humanresources

HRM

 • Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý nguồn nhân lực?

 • Bạn phải mất nhiều thời gian cho việc tính lương, tính ngoài giờ hoặc phụ cấp?

 • Bạn đang cần một giải pháp QUẢN LÝ NHÂN SỰ, TÍNH LƯƠNG, TÍNH CÔNG HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG VÀ LINH HOẠT

 Duong chan ngang

 

LỢI ÍCH ICORE HRM MANG LẠI

 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • Người dùng chủ động định nghĩa các thông số liên quan đến công tác quản lý hồ sơ theo yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp(chức vụ, chức danh, phòng ban, trình độ học vấn…);
 • Chi tiết hóa hồ sơ của nhân viên để quản lý một cách khoa học;
 • Ngoài các trường dữ liệu cơ bản liên quan đến thông tin của một nhân viên, còn cho phép người dùng dễ dàng định nghĩa thêm hàng ngàn thuộc tính thông qua chức năng thuộc tính nhân viên mở rộng;
 • Quản lý chi tiết tình hình biến động nhân sự tại doanh nghiệp thông qua các chức năng: chuyển phòng ban, chuyển chức vụ, thăng tiến/giáng chức, tuyển mới, thôi việc, thuyên chuyển công tác…giúp người dùng có thể nắm bắt tình hình nhân sự & biến động nhân sự tại doanh nghiệp một các dễ dàng, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả;

CHẤM CÔNG

 • Hoàn toàn tự động: chỉ cần cài đặt các điều kiện ban đầu, Phần mềm tự động tính toán tất cả các số liệu liên quan đến công tác chấm công;
 • Tự động tính toán và trích xuất các số liệu như ngày công, tổng số giờ tăng ca từng loại, phụ cấp ca đêm, đi trễ, về sớm…
 • Tự động tính chuyên cần theo quy định của công ty;
 • Tự động thực hiện thống kê các vi phạm(số lần/ tổng thời gian: đi trễ về sớm, nghỉ không phép, …) theo nội quy/quy chế lao động-phục vụ cho công tác tính lương
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý phép năm chi tiết từng nhân viên;
 • Linh hoạt trong việc chuyển đổi ca kíp/thời gian làm việc: chuyển từ ca kíp này sang ca kíp làm việc kia, chuyển ngày làm việc sang ngày nghỉ tuần, từ ngày nghỉ tuần sang ngày làm việc bình thường…
 • Quy đổi đơn vị tính tất cả các số liệu liên quan đến chấm công theo yêu cầu quản lý(phút, giờ, ngày)
 • Dễ dàng, linh hoạt trong việc thay đổi phương pháp tính toán khi có sự thay đổi về nghiệp vụ quản lý.

TÍNH LƯƠNG

 • Tự động: Phần mềm tự động tính toán tiền lương cho doanh nghiệp(lương cơ bản, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp theo quy định, tạm ứng…) với một cái nhấp chuột.
 • Chủ động: Khi có sự thay đổi về chính sách quả lý(chính sách nhà nước, chính sách doanh nghiệp) thì người dùng có thể thay đổi nhanh chóng công thức lương của mình thông qua bộ công thức lương tự định nghĩa mà Đa Năng đã cung cấp.
 • Linh hoạt:
  • Công thức lương được bố trí trên 1 cell như trong excel, giúp người dùng dễ dàng trong việc thiết lập, làm chủ công thức.
  • Dễ dàng điều chỉnh, thay đổi các giá trị, các hạng mục tham gia vào trong một công thức tính toán, giúp người dùng có thể nhanh chóng thay đổi để phù hợp với chính sách mới.
  • Hỗ trợ tối đa người dùng các hàm hiệu lực như trên excel để tăng hiệu quả sử dụng(round, celling,count, sum….).
  • Người dùng có thể sưu tập, thống kê tất cả các số liệu tiền lương theo tiến trình thời gian để tăng hiệu quả quản lý.
 • Hiệu quả sử dụng:
  • Ngoài việc hỗ trợ theo đối tượng hiệu lực trực tiếp, modules này còn hỗ trợ người dùng thiết lập việc áp dụng cho một nhóm nhân viên thông qua việc lọc hàng loạt các điều kiện áp dụng(phòng ban, chức vụ, các thuộc tính tự định nghĩa thêm…);
  • Chỉ mất 5 phút để hiệu chỉnh lại số liệu tiền lương trong trường hợp có sai sót.

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 • Giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý chi tiết các loại hợp đồng lao động hiện có tại doanh nghiệp của mình.
 • Dễ dàng thống kê hiện trạng, số lượng của từng loại HĐLĐ tại doanh nghiệp của mình.
 • Đơn giản trong việc thiết lập các cảnh báo về thời gian hết hạn của các loại HĐLĐ theo yêu cầu quản lý.
 • In HĐLĐ và Phụ lục HĐLĐ.
 • Cảnh báo hết hạn HĐ theo quy ước của công ty(cài đặt số ngày cần cảnh báo).

QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Giúp người dùng có thể quản lý chi tiết tình hình biến động BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp của mình như tăng mới, giảm, hoãn…
 • Hỗ trợ các form mẫu BHXH hiện hành theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CNTT CỐT LÕI (iCore Solutions)
Địa chỉ: 465/29 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Tel: 028 3601 9941
Fax: 028-3588 0200
Email: info@icore.com.vn
Support Center: support@icore.com.vn (Giành riêng cho khách hàng của iCore)